تمامی آزمون های ورودی دبیرستان های معتبر دولتی و غیر دولتی

آزمون های ورودی از سال 85 تا سال 1390
با پاسخ های تشریحی


همراه با درسنامه توضیحی برای هر چه بهتر پاسخ دادن به سوالات 4گزینه ایی.


دبیرستان های :

ماندگار البرز ، هاتف ، کمال ، سلام ، دانای جوان ، علامه طباطبایی


با این نمونه سوالات و درسنامه تکمیلی قبولی شما 100% است.تنها با یک تماس کوچک پک کامل سوالات با جواب ها و درسنامه توضیحی را داشته باشید
09364641404